VINTER VEDLIKEHOLD

VINTER VEDLIKEHOLD

Med våre kjøretøy har vi god kapasitet til å ta brøyte- og strøing oppdrag. Vi bruker hovedsakelig lastebil, hjullaster og traktor til brøyting og strøing. 

HAR DU PLANER OM ET PROSJEKT ?

TA KONTAKT FOR ET TILBUD!