TOMTEARBEID

Tomtearbeid

Hos oss får du utført hele jobben fra utgraving av tomt til ferdig betong-gulv. Vi utfører jobben til en avtalt pris, som omfatter utgraving, masseutskifting, komprimering, utvendig stikkledning for vann og avløp, kabelgrøfter for strøm og internett, ringmur, innfylling av drenerende masser og isolering, radonsperre og støpt betonggulv.

HAR DU PLANER OM ET PROSJEKT ?

TA KONTAKT FOR ET TILBUD!