GRAVING OG GRUNNARBEID

Graving og grunnarbeid

Tar på seg de fleste oppdrag der graving og transport er involvert, og har hatt mange oppdrag innen VA-anlegg, renseanlegg, vei og innen oppsetting av autovern.

  • Opparbeidelse av tomter
  • Anleggsrørlegging
  • Graving av VA-anlegg (vann og kloakk)
  • Drenering
  • Opparbeidelse og vedlikehold av veier, steinmurer, molo

HAR DU PLANER OM ET PROSJEKT ?

TA KONTAKT FOR ET TILBUD!