GODKJENNINGER

START BANK

StartBANK er en database som betyr at leverandørene i bygg- og anleggsbransjen slipper å levere samme dokumentasjon gang på gang. – StartBANK blir stadig viktigere både for leverandører og byggherrer

SENTRALT GODKJENT

Sentral godkjenning er en frivillig ordning som viser at et foretak oppfyller kravene til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet. Foretaket søker sentral godkjenning for ulike godkjenningsområder, inndelt etter funksjon, fagområde og tiltaksklasse.

MEF

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over 2100 små, mellomstore og store bedrifter.

ANSVARSRETT

Foretak som påtar seg ansvar i byggesaker, må erklære ansvarsrett. Erklæringen sendes sammen med søknad om tiltak eller senest før foretaket starter sin del av arbeidet. Ansvarsrett oppstår når erklæringen er sendt kommunen.

Gjennom erklæringen bekrefter foretaket at det skal brukes nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner og kvalitetssikringsrutiner for å gjennomføre de aktuelle oppgavene. Med erklæringen forplikter foretaket seg til å utføre arbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven.

Kredittrating 

AAA er den høyeste karakteren og gis bare til aksjeselskap. Karakteren gis til foretak som har vist stabilitet over tid, med en evne til å klare både høy- og lavkonjunktur.

Godkjent Lærebedrift