LANDMÅLNING OG PROSJEKTERING

Landmålning

Landmåling med utstikking og innmåling av tomter, eneboliger, veger og plasser, samt innmåling av eksisterende grøfter og vann- og avløpsanlegg.

  • Innmåling terreng
  • Påvisning av eiendomsgrenser
  • Innmåling og utsetting av infrastruktur
  • Byggstikking
  • Areal og volumberegninger

Prosjektering

Vi kan være behjelpelig med prosjektering og planlegging av mindre hyttefelt, boligfelt, samt molo og småbåthavner.

HAR DU PLANER OM ET PROSJEKT ?

TA KONTAKT FOR ET TILBUD!