PÅGÅENDE PROSJEKTER

  • Tidsrom: 2023-2024
  • Type prosjekt: Sjøfronten – Sjøvegan Sentrum

Prosjektet omhandler:

 Prosjektet omfatter: Etablering av museumsplassen med kaifront hvor det også skal forberedes for snøsmelteanlegg, oppgradering og forskjønning av eksisterende molo, gapahuk på molo, strandpromendade, ny parkeringsplass, leke- og aktivitetsplass, grønt og parkanlegg, gjerde med belysning og benker rundt felleskjøpet og “Maxi” samt servicebygg med sanitærfunksjoner. 

  • Tidsrom: 2023-2024
  • Type prosjekt: Gibostad VVAO

Etablering av VA-trasé, slamavskiller og pumpestasjon på Gibostad i Senja kommune.

Arbeidene består av:
• Opparbeidelse av vei ca 750 m og gangvei ca 100 m
• Vann og avløpsledninger ca 1000 m
• Overvannsledninger ca 400 m
• Montering av 2 pumpestasjon avløp
• Utslippsledning i sjø ca. 100 m
• Trekkerør for strømfremføring
• Komplett veilysanlegg
• Slamtankanlegg

 

  • Tidsrom: 2023
  • Type prosjekt: Meistervik Høydebasseng

VI UTFØRER:

 

Høydebassenget skal etableres som en frittstående sirkulær konstruksjon med aktivt vannvolum på 260 m3 med antatt diameter på 10 meter og aktiv vannhøyde på 4 meter. Ventilkammer skal tilknyttes høydebasseng med innvendig trappetårn for adkomst til inspeksjonsluke. Nytt høydebasseng er planlagt som gjennomstrømningsbasseng og skal etableres for å sikre vannforsyning til brannbekjempelse for planlagt skole i Mestervik.

HAR DU PLANER OM ET PROSJEKT ?

TA KONTAKT FOR ET TILBUD!